Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Triplaonnea

Troy, "Hutch", Hutchinson on palannut humanitäärisistä töistä Texasin Royaliin ja naistentautien synnytysosaston johtajaksi. Kun hän joutuu kertomaan entiselle rakkaudelleen tämän odottavan kolmosia, hän ei tiedä kumpi heistä on järkyttyneempi. Simone Parker ei ole naimisissa - miten ihmeessä tämä pärjäisi yksin kolmen pienokaisen kanssa? Hutch käsittää haluavansa auttaa Simonea, onhan se sitä paitsi melkein hänen velvollisuutensa. Miksi se sitten alkaa tuntua hänestä aivan muulta?

Isän salaisuus

Miehensä menettänyt, pienen Riley-vauvan äiti Erin Connell avaa pitkästä aikaa majatalonsa vieraille. Kaiken pitää olla tip top, eikä Erin tiedosta uhkaa, joka astuu hänen elämäänsä ensimmäisen vieraan, Sam Thorntonin, muodossa...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2018

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150760453

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Triplaonnea / Isän salaisuus"

Triplaonnea / Isän salaisuus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima