Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Träna 3 minuter i veckan : 5:2-guruns guide till högintensiv träning

Peta Bee - Michael Mosley
pubblicato da Bonnier Fakta

Prezzo online:
5,31

Idrottare eller soffpotatis? Alla har nytta av högintensiv träning. Du behöver inte svettas - och 3 minuter i veckan är fullt tillräckligt. Använd träningscykel, trappor, löpning i backe eller annan träning där du snabbt far upp flaset. Kör för fullt i 20 sekunder, vila och upprepa tva ganger. Tre ganger i veckan - that's it! 5:2-dieten och högintensiv träning kompletterar varandra perfekt. Blodfetterna sänks, insulinkänsligheten förbättras, dessutom är det utmärkt motion för den stressade nutidsmänniskan. Med specialskrivet förord av Michael Mosley i den svenska utgavan.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Bonnier Fakta

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/04/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789174244380

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Träna 3 minuter i veckan : 5:2-guruns guide till högintensiv träning"

Träna 3 minuter i veckan : 5:2-guruns guide till högintensiv träning
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima