Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tårnet ved verdens ende

William Heinesen
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Den gamle Amaldus sidder i sit tårn ved verdens ende og ser tilbage på sit liv. Romanen er en skildring af et menneskes første møde med tilværelsens grundelementer: lys og mørke, himmelrummet, stjernerne, græslandet, havet, forelskelsen og poesien. Forelskelsen og poesien kommer til Amaldus i skikkelse af pigen Merrit, som deler fortællinger med den lidt yngre dreng, fantastiske myter og sagn fulde af død og overtro. "Man glæder sig til at læse denne bog langsomt og igen og dreje hver mosaik i hånden og se dem lyse, ømt og stærkt, som de fuldendte slebne juveler, de er." - Bent Mohn, Politiken.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/11/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788702187496

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tårnet ved verdens ende"

Tårnet ved verdens ende
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima