Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tóték + Rózsakiállítás

István Örkény
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,07

Tóték. Egy család portréja, egy megszálló vendéggel, ""a mélyen tisztelt rnagy úrral"" - alapm a 20. századi történelem, a háborúk és diktatúrák alulnézetében. Az Egyperces novellák mellett Örkény legnépszerbb alkotása. Kisregényként az új magyar próza zászlóshajója volt, számtalan kiadást élt meg. 1967-ben színpadi változata is elindult magyar és nemzetközi diadalútjára, 1969-ben pedig Fábry Zoltán rendezésében legendás film született belle, az Isten hozta, rnagy úr!

Rózsakiállítás. A cím az író fricskája szerint a cenzúra szülte változat - hiszen a komor Meghalunk a szocialista életérzést roncsolta volna -, de ma is elfogadhatatlan volna hivatali képmutatóknak. Merész és fakulatlan remeklés. 2007-ben Az igazi halál címen Pacskovszky József rendezésében ugyancsak film készült belle Örkény keser játékkedvének megfelelen: egy forgatás története leforgatva..

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634793441

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tóték + Rózsakiállítás"

Tóték + Rózsakiállítás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima