Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A 2039. év Los Angelese rém fura hely. A 2028-as Összeomlás után a város egy része elszakadt a többitl, és szinte önálló állam lett. Belépni csak saját felelsségre lehet, kilépni meg többnyire még úgy sem.
Amikor az Esper Corporation laborjából eltnik a méregdrága, génmódosított csodabirka, az illetékesek az egyetlen emberhez fordulnak, akinek a határátlépés nem akadály: Erasmus Keane magánnyomozóhoz. azonban amennyire dörzsölt, annyira eszement is - így hamarosan egy sokkal nagyobb bnügy közepén találja magát. Priya Mistry, a gyönyör tévésztár meg van gyzdve róla, hogy el akarják tenni láb alól. Keane gyanítani kezdi, hogy a két ügynek köze lehet egymáshoz. És talán jobb lenne, ha egyformán megoldatlanok maradnának.
Robert Kroese regénye kicsit olyan, mintha Terry Pratchett-tel íratták volna újra Philip K. Dick Szárnyas fejvadászát. rült utazás, a szó legjobb értelmében.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155628535

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tudatzavar"

Tudatzavar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima