Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Turcja: obd i melancholia

Ece Temelkuran - ukasz Buchalski
pubblicato da Ksikowe Klimaty

Prezzo online:
8,99

Turcja to kraj kontrastów i sprzecznoci. W ostatnim czasie uwaga wiata ponownie skierowana jest na to pastwo: rzd Erdoana, cho pozornie demokratyczny, stopniowo zacz przypomina dyktatur, wtrcajc do wizie swych oponentów i brutalnie tumic wszelkie gosy sprzeciwu. I chocia Turcja jest pastwem wieckim, religijny konserwatyzm staje si istotn si. Pozostajc w geopolitycznej przestrzeni midzy zsekularyzowanym Zachodem a muzumaskim Wschodem, Turcja jest targana wieloma konfliktami, w tym choby Arabsk Wiosn, wojn w Syrii, rozkwitem ISIS.Temelkuran napisaa elementarz dzisiejszego chaosu, to mistrzostwo w przewidywaniu tego, co niespodziewane. | Financial Times" Wspaniaa ksika dajca fascynujcy i przeraajcy wgld w przyczyny, dla których Turcja staa si krajem autorytarnym. To trzymajcy w napiciu i intymny obraz sytuacji, obejmujcy kady aspekt ycia w Turcji. | Patrick Cockburn, autor Pastwa Islamskiego Ece Temelkuran jest patriotk - adne inne sowo tego nie odda. | Seymour Hersh

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali

Editore Ksikowe Klimaty

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/06/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788365595447

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Turcja: obd i melancholia"

Turcja: obd i melancholia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima