Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Två maktspel : Hyresgästerna eller tebjudningen som inte ville ta slut; Den nattliga hyllningen

Eva Wilsson - Lars Gustafsson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,52

Hyresgästerna utspelar sig i en våning i Stockholm. Den ena människan tar sig in i våningen och påstår sig ha köpt samma våning dagen innan. Det blir en dråplig vårdag där de intellektuellas och proletariatets roll i dagens verklighet. Komedin är skriven för Västeråsensembeln 1970.

Den nattliga hyllningen handlar om ett hertigpar under mitten av artonhundratalet bestämmer sig för att passera en stad som fallit i onåd. Deras plan går snabbt om intet och det blir ett drama om makt, frihet och fruktan. Den nattliga hyllningen gick i svensk TV 1968 med Ernst-Hugo Järegård i huvudrollen. Dramat hade också europeisk premiär i Zürich 1970.

Två maktspel, som innehållet komedin Hyresgästerna och tragedin Den nattliga hyllningen, publicerades första gången 1970.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100162580

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Två maktspel : Hyresgästerna eller tebjudningen som inte ville ta slut; Den nattliga hyllningen"

Två maktspel : Hyresgästerna eller tebjudningen som inte ville ta slut; Den nattliga hyllningen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima