Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Två vita dvärgar

Lo Kauppi
pubblicato da Leopard förlag

Prezzo online:
14,38

En dag pressar hon ödet för långt. Hon ligger på flygplatsens hårda stengolv och inser att hon ska möta döden, i magen finns kondomer fullpackade med narkotika. Hon avgrundstrålar - ber om att få ett till liv. Hon är för ung för att dö. Bara ett liv till.

Och det får hon men hennes andra hälft blir kvar där på Arlanda och för evigt känner hon sig halv. Vi följer hennes två livsöden: Lo tvingas att välja mer än hennes tillit klarar av - hon gör klassresan. Lena lever med känslan av att snart explodera. När hon förminskas, blir bestulen på sina krafter och omyndigförklaras.

Två vita dvärgar handlar om hur skenbart människans fria val är, men också att ödet kan vara töjbart.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Leopard Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/08/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789189145320

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Två vita dvärgar"

Två vita dvärgar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima