Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egyszer csak megjelent százmillió idegen lény az Atlanti-óceánban, és mind az emberiséget akarta szolgálni.

40 év telt el azóta. A kreáknak és mesterséges ökológiájuknak köszönheten a Földön soha nem látott jólét uralkodik, a hségesen szolgáló lények pedig nélkülözhetetlenné váltak a tengerpartok és óceánok emberi kolóniáin. A csillogó felszín alatt azonban indulatok forrnak: legalább annyian znék el félelembl a kreákat, mint ahányan számításból még inkább az emberhez láncolnák ket.

A tudós Jana és kisfia, Gellard csaknem húsz évet töltött hajótöröttként egy lassú idgépben, miközben a külvilág számára csak órák teltek el. Kiszabadulásuk után mindketten máshogy próbálják feldolgozni a velük történteket. A világtól elzártan felntt Gellard Tengerbudapest szigetvárosában próbál összerakni valamit, ami legalább távolról egy hétköznapi életre emlékeztet. Nehézségeit fokozza rég látott, vele közel egyids apja, akinek köszönheten hirtelen túl sokak érdekldését kelti fel. Olyan mindenre elszánt alakokét, akik a krea-emberi viszonyt szeretnék megváltoztatni, és ezért a legmesszebbre is elmennének.

Jana eközben a munkájába temetkezik. Az Atlanti-óceán mélyén, a kreák kiürített sziklahajóján próbálja megfejteni az érkezésüket kísér számtalan rejtélyt. Az idegenek ugyanis mindent elfelejtettek az utazásukat megelz idkbl, ami épp úgy lehet véletlen, mint egy nagyon is tudatos terv része. Amikor a n új területeket fedez fel a hegységnyi Lótuszon, még nem sejti, hogy hamarosan sokkalta nagyobb távlatok nyílnak meg eltte, mint amit valaha is remélni mert.

László Zoltán, A Keringés és az Egyszervolt szerzje újra hamisítatlan sci-fivel jelentkezik, és a rá jellemz szárnyaló fantáziával, aprólékos kidolgozottsággal olyan világot teremt, amelyet nem felejtünk el egyhamar.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192800

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Távolvíz"

Távolvíz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima