Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tyrannens tid : Om Sverige under Karl XII

Eva Wilsson - Magnus Vasterbro
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
13,89

Att vara soldathustru i fredstid var svårt nog. När sedan kriget kom stod Elin Jonsdotter inte ut längre. I förtvivlan hängde hon sig ute i lagården.

Den enväldige Karl XII tvingade svenskarna att fortsätta kriga i åratal, trots att de krävde fred. Steg för steg ökade desperationen tills upproret tycktes nära.

Augustvinnaren Magnus Västerbro berättar om det svenska folkets lidande under krigarkungens allt mer tyranniska styre. Med utgångspunkt i enskilda människoöden och med hjälp av den senaste historiska forskningen skildras de dramatiska åren 1700-1721, tiden då stormakten gick under. Det är en skakande berättelse om förtryck och misär, men också om motstånd och hopp.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/07/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789100179564

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tyrannens tid : Om Sverige under Karl XII"

Tyrannens tid : Om Sverige under Karl XII
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima