Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tíz kicsi néger

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,35

Agatha Christie leghíresebb és legnépszerbb krimijében nyolc ember kap meghívást egy szigetre - és aztán az idjárás szeszélye elvágja ket a külvilágtól, a szakácsnvel és az inassal együtt.

Tíz ember, aki mind megúszta, hogy elítéljék gyilkosságért, most együtt kénytelen tölteni néhány napot. Szerencsére a szakácsn remekül fz, a portói bor kiváló, és a helyzet nem olyan rossz, mint várták. Egészen addig, amíg vacsora után fel nem hangzik egy hang, amely mindannyiukat megvádolja. És az ebédlasztalon a tíz kicsi porcelán négerfigurából eltörik egy és egyikük meghal.

Vajon miért van minden szobában a falon a gyerekvers a tíz kicsi négerrl, és a vendégek közül hányan távoznak a szigetrl végül?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634794110

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tíz kicsi néger"

Tíz kicsi néger
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima