Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

U šumi prijestolnica

Karl-Markus Gauß
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
11,49

Putovati, otputiti se nekamo, otii iz svoje svakodnevice i doživjeti nešto u suvremenom je svijetu postalo obaveza. No rijetki su putnici koji svijet oko sebe, pa ak i najmanji odlazak, mogu promatrati širom otvorenim oima. Rijetki su oni koji vide što veina ne vidi, oboružani predznanjima i dovoljno srani da bez predrasuda stvarno otputuju. Karl-Markus Gauß, jedan od najveih suvremenih europskih esejista, putnik koji sa sobom ne nosi bedeker, ve enciklopedijsko znanje, obilazi sadašnje i bivše metropole, no najviše ga zanimaju prijestolnice duha. I kamo god da doe, zapitkuje i zapisuje te otkriva zaboravljene ili zagubljene osobe i predmete. Pritom je sasvim svejedno vodi li nas u Be ili Bruxelles, u Beograd ili Koevje, po Šleskoj ili Siciliji, po trgovima, crkvama ili bibliotekama - u svakom odlomku sudaraju se povijest i sadašnjost i jedni drugima smiješe se pisci i politiari.
Recept Gaußova pisanja naizgled je jednostavan; u njemu ima od svega ponešto: i putovanja, i kulturne povijesti, i anegdota, i vlastitih doživljaja, i mranih nepoznatih detalja, ali samo pravi kuhar i gurman zna kako sve to staviti u prave omjere i kako od jednostavnih namirnica napraviti vrhunsko jelo - U šumi prijestolnica književni je Kaiserschmarn i vrhunsko delikatesno vino.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Letteratura di viaggio , Romanzi e Letterature » Scritti di viaggio

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532668162

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "U šumi prijestolnica"

U šumi prijestolnica
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima