Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

USA's præsidenter

Alt Om Historie
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
1,21

Det amerikanske valgsystem er svært at gennemskue - indimellem har taberen faktisk fået flest stemmer, men ikke flest valgmænd. Udemokratisk, kan man mene, men systemet er udviklet, for at landets mindst befolkede stater også har indflydelse, og er lige så gammelt som forfatningen fra 1787. I over 150 år har valget stået mellem kandidater fra USA's to store partier, demokraterne og republikanerne. Amerikansk politik har altid tiltrukket farverige og indimellem decideret skøre personer, og det kan give udfordringer, når magten skal skifte hænder. Mød her et udvalg af USA's ledere gennem tiden. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "USA's præsidenter"

USA
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima