Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Glen Runciter halott. Nem él. Nincs az élk sorában. Vagy mégis?

Mindenesetre valaki meghalt abban a robbantásos merényletben, melyet Glen Runciter üzleti ellenfelei szerveztek. Úgyhogy Runciter temetése hamarosan megtörténik Des Moines-ban, de ennek ellenére gyászoló beosztottai rejtélyes üzeneteket kapnak tle. A világ pedig egyre furcsább módon viselkedik körülöttük, melybl arra következtetnek, hogy valami végzetes és mindent megváltoztató dolog közeledik feléjük. Esetleg már meg is érkezett?

Philip K. Dick birodalmában a végs igazság nem is annyira végs, a valóság és az illúzió pedig ugyanolyan könnyedén cserél helyet, mint a múlt és a jöv. Az UBIK klasszikus science-fiction halálról és megváltásról. De vigyázat! Csak az elírt adagokban, rendeltetésszeren és kell körültekintéssel alkalmazható!

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155438820

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ubik"

Ubik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima