Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kedves Melrose!

Amikor elször találkoztam veled, idegen voltál. Másodszor, a szobatársam. A harmadik alkalommal világossá tetted, hogy hamarosan akkora szálka leszel a szememben, mint még soha, senki. Túl hangosan kornyikálsz a zuhany alatt, és elhasználod az összes meleg vizet. És pokolian szeretsz parancsolgatni. Sokféleképpen komplikálod az életemet.
De nem számít, milyen ersen igyekszem, nem tudok nem gondolni rád. szintén... nagyon felkavarsz. El akartam mondani ezt neked, le akartalak ültetni, lenyelni a büszkeségemet, felhagyni a köntörfalazó viselkedésemmel, és megmutatni egy olyan oldalamat, amelyet még senki nem látott... ám akkor történt egy vallomás, ami végtelenül megváltoztatott mindent - akkora bombaként hatott, hogy földbe gyökerezett a lábam. Hogy lehetséges, hogy nem láttam elre, ezt sosem tudom meg.
Sutter
Ui.: Kívánlak

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Ulpius Baráti Kör

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155905315

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ui.: Kívánlak"

Ui.: Kívánlak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima