Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Met deze 60 gezonde recepten uit blik kook je goedkoop, tijdbesparend, verspillingsvrij en eenvoudig.

Met het kookboek Uit blik maak je de lekkerste gerechten uit de voorraadkast. Eten uit blik is dé foodtrend, en dat is niet gek. Ingeblikt eten is rijk aan voedingsstoffen ideaal voor vegans , bestaat uit gemakkelijke ingrediënten om mee te werken en heeft een zeer lange houdbaarheid. Bovendien bespaar je er tijd en geld mee. De oplossing dus voor drukke levens, of wie geen zin heeft in de supermarkt. Uit blik bevat 60 smakelijke recepten op basis van groenten, granen, peulvruchten en vis voor snelle doordeweekse maaltijden en etentjes om bij uit te pakken. Met tips voor de voorraadkast en verspillingsvrij koken. Zo wordt gezond, lekker en duurzaam ineens een stuk gemakkelijker!

Dettagli down

Generi Gastronomia » Tecniche di cottura e conservazione » Cucina rapida » Ricette » Ricette varie

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/09/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789021044859

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uit blik"

Uit blik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima