Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ezt a könyvet megjelenése után a budapesti ügyészség az egész ország területén, rádiókrözéssel elkoboztatta. A vádirat szerint a kötet nyolc verse közszeméremsértést és vallásgyalázást tartalmazott. Töreky Géza tanácsa itélkezett a költ fölött a budapesti törvényszéken és vallásgyalázásért nyolc napi börtönre itélte. A közszeméremsértés vádja alól fölmentette. A Tábla Gadó-tanácsa az ítéletet hegybenhagyta, csupán az <[egy szó]> enyhít paragrafus alkalmazásával az ítélet végrehajtását három évre függesztette föl. A két vers, melyért a költt elítélték: Arckép és Pirúl a naptól már az szi bogyó.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Digi-book

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633981610

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ujmódi pásztorok éneke"

Ujmódi pásztorok éneke
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima