Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Uken før jul / En mann på kjøpet

Annie O'Neil - Robin Gianna
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
9,10

Uken før jul

Oppdraget er enkelt: Veterinæren Esme Ross-Wylde skal hjelpe legen Max Kirkpatrick med prosjektet som er hjertebarnet hans - en terapihage for pasienter og kjæledyrene deres. Det hele blir imidlertid komplisert av at den utrolig kjekke ensomme ulven vekker uventede følelser hos Esme. Hun har lovet seg selv at hun aldri skal falle for en mann igjen, men en uke burde hun vel klare. Hva rekker egentlig å skje på sju dager, spesielt når det er snakk om en mann som helst holder seg for seg selv ?

En mann på kjøpet

Bare en eneste natt med spenning og lidenskap. Det er slik Hope tenker seg det. Etterpå kommer livet hennes til å forandre seg for alltid, når hun endelig skal starte på fertilitetsbehandlingen for å bli enslig mor. Det viser seg imidlertid at natten med Aaron får konsekvenser det blir vanskelig å se bort fra ...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2020

Lingua

EAN-13 9789150765113

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uken før jul / En mann på kjøpet"

Uken før jul / En mann på kjøpet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima