Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ukuphepha Kwasekhaya

Jones Owen
pubblicato da Tektime

Prezzo online:
0,00

Njalonje kuye kwaba nokugqekeza okwanda ngendlela engamukelekile. Kuyisipiliyoni esikhathazayo ukugqekezelwa. Abantu baphoqeleka ukuba bamukele ukuthi abaphephile ngisho nasemakhaya abo. Ezinsukwini zemindeni emikhulu, kwakungelula ngomgqekezi. Kwakuhlale kunothile ekhaya, futhi ngokuvamile abantu abaningana. Ababefuna ukugqekeza bebephawuleka futhi banqontshwe kalula. Kulezi zinsuku, ngakolunye uhlangothi, abantu abaningi bahlala bodwa, futhi iningi labo abantu abadala. Kungadala isimo sokukhathazeka unomphela kanye nexhala. Enye indlela yokwenza lokhu, ukufaka uhlelo lokuphepha kwasekhaya. Empeleni azibizi kakhulu futhi manje. Uhlelo oluhle lokuphepha kwekhaya, oluhlangene nomakhelwane abanobungane, yisisombululo esingabizi.

Ngethemba ukuthi uzothola ulwazi lunosizo, lisebenziseka futhi luzuzisa. Izinkinga ezikule ncwadi ziphathelene nezici ezihlukahlukene zokuvikela umndeni wakho kanye nekhaya futhi imibono ehlobene ihlelwe yaba izahluko ezingu-15 zamagama angaba ngu500-600 ngasinye. Ngiyethemba ukuthi kuzothakazelisa kulabo abakhathazekile ngokuphepha kwabo. Bekuloku kunenani elanda ngendlela engamukeli yokugqekeza. Kuyisipiliyoni esikhathazayo ukugqekezelwa. Abantu baphoqeleka ukuba bamukele ukuthi abaphephile ngisho nasemakhaya abo. Ezinsukwini zemindeni emikhulu, kwakungelula kumgqekezi. Kwakuhlala kunothile ekhaya, futhi ngokuvamile abantu abaningana. Abagqekezi babephawuleka futhi benqontshwa kalula. Kulezi zinsuku, ngakolunye uhlangothi, abantu abaningi bahlala bodwa, futhi iningi labo abantu abadala. Kungadala isimo sokukhathazeka unomphela kanye nexhala. Enye indlela yokwenza lokhu, ukufaka uhlelo lokuphepha kwasekhaya. Empeleni ziyathengeka manje futhi. Uhlelo oluhle lokuphepha kwekhaya, oluhlangene nomakhelwane abanobungane, yisisombululo esingabizi. Njengebhonasi eyengeziwe, ngikunikeza imvume yokusebenzisa okuqukethwe kuwebhusayithi yakho noma kumabhulogi akho nakuphephandaba, nakuba kungcono uma uzibhala kabusha ngamagama akho kuqala. Eqinisweni, okuwukuphela kwelungelo ongenalo ukuthi uphinde udayise noma uphisane ngencwadi njengoba inikezwe wena.

Dettagli down

Generi Architettura Design e Moda » Arredamento » Guide al design e alla decorazione d'interni , Hobby e Tempo libero » Fai da te » Consigli per la gestione della casa

Editore Tektime

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/11/2022

Lingua Zulu

EAN-13 9788835446002

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ukuphepha Kwasekhaya"

Ukuphepha Kwasekhaya
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima