Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Guy Roland privatni je istražitelj koji 1965., nakon što mu šef ode u mirovinu, odlui poduzeti svoju najveu istragu - želi pronai svoj pravi identitet, otkriti tko je, jer je prije dvadesetak godina izgubio pamenje. Idui varljivim tragovima, otkriva da se njegova tragedija dogodila za vrijeme Drugoga svjetskoga rata. Susreui razne, ponekad opskurne, ponekad zanimljive linosti, malo-pomalo pronalazi komadie svoje prošlosti, svoga prekinutog i izgubljenog života. Otkriva svoje prijatelje i ljubav svoga života, koju ne može pronai, a njegova potraga vodi ga od Pariza i alpskoga gradia Megevea ak do Bora Bore, no odgovore na svoja pitanja morat e, ini se, potražiti u Ulici mranih duana, na adresi koju je dobio u dosjeu o sebi u trenutku kad je otkrio svoje pravo ime.
Ulica mranih duana Patricka Modianoa, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, roman je u kojem se opsesivno otkrivaju teme ovoga vrsnoga romanopisca - traganje za identitetom, Drugi svjetski rat i Pariz. Ulica mranih duana roman je o potrazi za samim sobom, o želji da se shvati neshvatljivo, da se povežu prošlost i sadašnjost. Besprijekornim stilom priajui intimnu priu, Patrick Modiano napisao je roman o drami svakog pojedinca.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532667677

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ulica mranih duana"

Ulica mranih duana
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima