Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ulrikas sista strid : Om att leva vidare efter sexuella övergrepp

Anders Timrén - Anna Lytsy - Ulrika Olson
pubblicato da Bokförlaget Forum

Prezzo online:
6,52

Från att hon var en liten flicka till tidiga tonår utsattes Ulrika Olson för sexuella övergrepp av sin pappa. Efter det sista övergreppet förträngde Ulrika allt som hänt under många år, men levde mycket självdestruktivt och missbrukade droger, alkohol, mat och pengar. Men framförallt sex.

Den första delen, Den tusende gången, utkom 2003, och fick ett enormt gensvar från kvinnor runt om i hela landet som utsatts för incest eller hamnat i sexmissbruk av andra orsaker. Ulrikas sista strid är den fortsatta berättelsen om Ulrikas hårda, men lyckosamma kamp för att skapa sig ett bra liv. Här berättar Ulrika om hur hon möter Lukas, sin stora kärlek, och om alla de nästan omänskligt stora svårigheter de övervinner tillsammans på vägen mot ett fungerande familjeliv.

Ulrika Olson lever idag ett gott liv tillsammans med man och tre barn. Ulrikas sista strid är liksom Den tusende gången skriven av frilansjournalisten och författaren Anna Lytsy. Boken publicerades första gången 2008.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Bokförlaget Forum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789137148588

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ulrikas sista strid : Om att leva vidare efter sexuella övergrepp"

Ulrikas sista strid : Om att leva vidare efter sexuella övergrepp
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima