Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aflat în cutarea unui subiect inedit i emoionant, ziarista Ellie Haworth gsete în arhiva ziarului la care lucreaz o scrisoare datând din anul 1960, scris de un brbat care-i cere iubitei s-i prseasc soul. Astfel, Ellie se vede prins în hiurile unei poveti de dragoste din trecut, iar impactul asupra ei este cu atât mai puternic cu cât i ea însi are o legtur cu un brbat însurat.

În 1960, Jennifer Stirling se trezete în spital, unde a ajuns în urma unui accident de main. Nu-i poate aminti nimic: nici de so, nici de prieteni, nici cine era. La înapoierea acas, descoper o scrisoare de dragoste i începe s-i aminteasc de iubitul ei, pentru care fusese dispus s rite totul.

Povestea din trecut a lui Jennifer i cea actual a lui Ellie, ambele implicând o dragoste ptima i interzis, se împletesc într-o dram de mare intensitate emoional, în care scrisorile de dragoste readuc la via o iubire care sfideaz timpul.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/11/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063302954

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ultima scrisoare de dragoste"

Ultima scrisoare de dragoste
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima