Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Umrijeti u Hrvatskoj

Slobodan Šnajder
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
9,99

Memoarska proza Umrijeti u Hrvatskoj jednog od najistaknutijih suvremenih hrvatskih pisaca i intelektualaca Slobodana Šnajdera u pet eseja progovara ne samo o Hrvatskoj danas i juer ve i o samome Šnajderu, o njegovu odnosu prema ocu i majci, prijateljima, književnosti i, naravno, o pisanju njegova nagraivanog i prevoenog romana Doba mjedi.
Ne bez razloga, Umrijeti u Hrvatskoj poinje pitanjem svjetonazora, pitanjem toliko važnim da ga moramo stalno iznova postavljati, a jednako tako ne završava sluajno posvetom prijateljstvu i prijatelju Darku Gašparoviu. Slobodan Šnajder germanski precizno a francuski lako pišui o raznim temama zahvaa dvadeseto stoljee u njegovoj cjelini. Kroz sluaj svoga oca pjesnika ure Šnajdera i njegove poezije, jednako kao i kroz pisanje o Miroslavu Krleži ili pak o Lászlu Végelu ispisuje i svoj autoportret, ili jedan njegov dio.
Umrijeti u Hrvatskoj nikada nije bilo jednostavno, makar se ovdje oduvijek umiralo lako, a živjelo se oduvijek teško. Šnajderova memoarska proza postavlja pitanja jer u njoj se životno isprepleu književnost, filozofija i politika, sudbine raznih ljudi sa sudbinom autora samoga. U središtu ovih eseja uvijek stoji advocatus diaboli koji stalno preispituje sebe samoga, koji sumnja, koji zna da je kraj ujedno uše poetka.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati » Biografie e autobiografie , Arte Beni culturali e Fotografia » Artisti

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/03/2021

Lingua

EAN-13 9789533582733

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Umrijeti u Hrvatskoj"

Umrijeti u Hrvatskoj
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima