Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Un tigru de hârtie

Bujor Nedelcovici
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
3,69

«Acum» iau act de ceea ce triam «Atunci». Dublul meu este Nica, nume de indicativ 122 VH sau Obiectivul din Arhiva Fondului Informativ Nr. 201784. Singura dorin a fost aceea de a cunoate (în profunzime) i a înelege (în nuane) o epoc în care am trit i în care s-a depait limita unei demniti umane, intelectuale i spirituale. Eu vreau s tiu! Atâta tot! Vreau s tiu când, unde i alturi de cine am trit! Îmi revizitez trecutul cu gândul c îmi triesc moartea i scriu o autobiografie într-o oglind deformatoare pe care vreau s-o sparg pentru a privi ce se ascunde în spatele ei. Nu-mi este strin intenia de a relansa o dezbatere asupra analizei critice a tradiiei, a trecutului, a memoriei, cinei i iertrii i dup aceea a uitrii." - Bujor Nedelcovici

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737245816

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Un tigru de hârtie"

Un tigru de hârtie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima