Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Under en rosa himmel

Jenny Colgan - Emma Graves
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
13,93
14,60
-5 %
14,60

Under en rosa himmel är den första delen i en ny serie av Jenny Colgan som utspelar sig i den underbara skotska ö-världen.

Morag McGinty är tredje generationens pilot. Tillsammans med sin farfar driver hon en flygtransportfirma där de förser de avlägsna öarna i norra Skottland med allt de färgstarka öborna kan tänkas behöva. Uppe i det bla är hon ett med elementen, men nere pa marken är det en annan sak. Kommer farfadern orka fortsätta driva företaget länge till, och vill verkligen Morag ta över, eller vill hon göra nagot annat med sitt liv? Hennes pojkvän Hayden är av den bestämda uppfattningen att det är dags för ett nytt kapitel. Men är det vad Morag vill?

Vid en av utflygningarna hamnar hon mitt i en ovanligt valdsam storm som tvingar henne att ta skydd pa en avlägsen ö langt ifran hennes vanliga rutt. Nu befinner hon sig plötsligt langt fran civilisationen pa en ö bestaende av endast ett gammalt kloster, en fagelstation, och den ensamma ornitologen Gregor. Kommer han kunna hjälpa Morag att styra rätt i tillvaron?

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789113132372

0 recensioni dei lettori  media voto 1  su  5

Scrivi una recensione per "Under en rosa himmel"

Under en rosa himmel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima