Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Som ranger i USAs National Park Service er det Annas job at hjælpe til at beskytte uciviliserede og ensomme steder fra civilisationens ødelæggende hånd. Nu har pligten ført hende langt væk fra den ophøjede ro i den ørken, hun elsker så højt - og ind i et mysterium om et mord, som finder sted i Lake Superiors isnende greb. Det utilgængelige vrag af fragtbåden Kamloops har hvilet på søens bund i næsten halvfjerds år - og ligene af dens ulyksalige besætning er på uhyggelig vis blevet bevaret i Superiors iskolde vand. Men nu er der et lig mere om bord - en nylig myrdet udefrakommende, som mistænkeligt nok er iført tøj fra 1920erne - og den efterforskende parkranger Anna Pigeon bliver draget ind i et mareridt af begærlighed og mord. og kommer dødbringende tæt på en morder.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/08/2013

Lingua Danese

EAN-13 9788771283402

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Under overfladen"

Under overfladen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima