Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Utazás az úszó jégen

Fridtjof Nansen
pubblicato da DIGI-BOOK Magyarország Kiadó Kft.

Prezzo online:
3,50

Az "Utazás az úszó jégen" meglehetõsen késõn, 30 évvel elsõ megjelenése (1897) után jutott el hazánkba és jelent meg Zigány Árpád lebilincselõ magyar fordításában 1930-ban. Hézagpótló mû, melyben Fridtjof Nansen bemutatkozik: a darwini természettudós szelleme keveredik a valódi sarkkutató amundseni vérével. Ettõl lesz pompás, ma is élvezetes mû, hiszen nemcsak egy kínkeserves sarki expedíciót gyötrelmeit olvashatjuk, hanem a világra nyitott természettudós éles szemû megfigyeléseit is egy olyan vidékrõl, ahol korábban ember még nem járt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633980019

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Utazás az úszó jégen"

Utazás az úszó jégen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima