Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az amish családapa, Paul Borntrager éppen hazafelé tart a bricskáján három gyermekével, amikor egy útkeresztezdésben hatalmas sebességgel beléjük rohan egy kisteherautó. A szörny balesetet csak az egyik gyermek éli túl, aki - bár szemtanúja volt a történteknek - képtelen segíteni a rendrségnek. A helyszínre érkez Painters Mill-i rendrfnök, Kate Burkholder rémülten ismeri fel, hogy az áldozatok egykori barátnjének, Mattie-nek a szerettei. Kate igen elszántan próbálja felderíteni az els pillantásra cserbenhagyásos balesetnek tn ügyet, de nincs könny dolga: az amish közösség, amelynek egykor maga is tagja volt, elutasítóan viselkedik, és elzárkózik az együttmködés ell. Mattie szerencsére fokozatosan megnyílni látszik volt barátnje eltt, ám lassan kiderül, hogy senki és semmi sem az, aminek látszik. S miközben Kate kétségbeesetten igyekszik bepillantást nyerni barátnje titkaiba, és megvédeni az ártatlanokat, elfeledni vágyott múltja is lesújt rá A Linda Castillótól (Megtört csend, Az alagút) megszokott izgalmas történetszövés, a rokonszenves, együtt érz és határozott Kate Burkholder nyomozó alakja, az amish életmód hiteles, érzékletes bemutatása és az érzelmek útvesztiben megtévedt szereplk ábrázolása lebilincsel olvasmánnyá teszik az írón legújabb regényét is - nem csak a krimirajongók számára.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436209

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Utolsó lélegzet"

Utolsó lélegzet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima