Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Utolsó nyár Primerolban

Robert Merle
pubblicato da Európa Könyvkiadó

Prezzo online:
5,99

...Másnap az állomás bougainvillea-bokra mellett vártam a tízórai Micheline-re, ami Tillie-t is elvitte. Hajadonftt, a legviseltesebb öltönyömben, kezemben a kis fekete brönddel egy voltam a mozgósítottak közül. A világos vonatfülkében halálos csendben ült a sok barnára sült, fényes, fekete hajú fiatalember. Nekem is szorítottak helyet. Lenyújtottam a kezem, Louve a peronon állva megcsókolta, gyönyör szemében könnyek csillogtak. Elindultunk. Louve a kezemet szorongatva futott még pár lépésnyit. Aztán felharsant a Micheline furán vidám kürthangja, és eltnt a bougainvillea lila virága.

Beléptem hát a történelem srjébe" - ér véget (szakad félbe?) a szöveg, melyet Robert Merle több mint fél évszázadon keresztül titokban tartott, s amelyrl, Merle legels irodalmi alkotásáról tehát, sokmilliós olvasótábora így 2004-ben bekövetkezett haláláig mit sem tudhatott.

A megkapó atmoszférájú kisregény a háború, a német hadifogság poklából visszatekint, irodalmi igény visszaemlékezés a máris messzi múltba hulló utolsó békeév, 1939 baljóslatúságában is nagyszer nyarára. A késbbi nagy Merle-regények alaphelyzete ez: a személyt pusztán eszközévé tárgyiasítani akaró történelem, és a vele való egyenltlen küzdelemben rld - edzd? - ember meséje.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Európa Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789630798709

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Utolsó nyár Primerolban"

Utolsó nyár Primerolban
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima