Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nerijetka su tumaenja po kojima povijesne procese odreuju ekonomija, ideologija, klasa, nacija... Nisu sasvim netona, ali kao u poslovici o stablu i šumi, zanemaruju upadljivo: poviješu upravlja ovjek. Utopljenici i spašeni Prima Levija eseji su o ovjeku, stvaratelju povijesti i njenoj žrtvi. Govore o ljudima koji su u vrtlogu Holokausta, najtežem od svih moralnih i politikih poremeaja koji se ikada dogodio, spasili život ili su spasili vlastitu savjest. Rijetko kada i jedno i drugo. O ljudima koji su se u abnormalnim prilikama moralno utapali na raznolike naine, katkad bezazleno, katkad zloinaki, ali i o abnormalnim prilikama u kojima je, zaudo, još uvijek bilo mogue donositi moralne odluke. Na koncu, iza svega stoji odluka pojedinca, bila moralna, bila zloinaka, bila banalna. Ili ona najgora: zloinaka koja je sebe uspjela uvjeriti da je moralna. To je fašizam. Koliko god je nepojmljiv u svojoj odvratnosti, fašizam je ipak ljudski produkt.
Utopljenici i spašeni primijenjena su antropologija, bolna u svojoj raspetosti izmeu potrebe za vjerom u ovjeka i strahom od tog istog stvora: ako je jednom ve bio u stanju stvoriti Auschwitz, znai da ga uvijek i opet može ponoviti. S tom mišlju valja nam živjeti meu ljudima i sauvati ljudskost.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Teorie e metodi della Storia

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532668797

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Utopljenici i spašeni"

Utopljenici i spašeni
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima