Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Uvjerljivo drugi

Sven Popovi
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
10,99

Nekada se ini: sve se obrnulo. Klinci odrastaju brže, ali sporije postaju odrasli. Svijet je vru krumpir, tridesete su nove osamnaeste, a velike prie o odgovornosti predane su sve, samo ne odgovorno - i treba plesati što dulje - ili tako barem u jednom novozagrebakom naselju izgleda Emiru, Iliji i Fricu, a najviše onome oko koga se sve vrti, Mladome Piscu, bezimenom junaku novog romana Svena Popovia.

A o emu Popoviev mladi pisac piše? Uglavnom, o onome što živi. O ljubavi i djevojkama, o izlascima i lutanjima, o poslu koji se odrauje i prijateljstvu koje se stavlja na kušnju, o sanjarenju i životarenju, o nikada prvima, ali uvjerljivo drugima, o svoj sili bendova ija je glazba soundtrack uz koji se lako može zaboraviti i(li) otplesati život. Naravno, Popoviev pisac piše i o pisanju.

Ako i nije generacijski, Uvjerljivo drugi roman je koji od prvog do zadnjeg retka govori o sada, tjerajui nas da se zamislimo nad onim što e nas, i naše klince, u zemlji u kojoj živimo doekati sutra. Poetina i duhovita, brza i samoironina, Uvjerljivo drugi uvjerljiva je (i) druga knjiga jednoga od najzanimljivijih glasova nove hrvatske književnosti.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/04/2018

Lingua

EAN-13 9789532669640

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uvjerljivo drugi"

Uvjerljivo drugi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima