Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Uysal Kz-Ksa Klasikler 14

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
0,40

Fyodor Dostoyevski'nin Uysal Kz adl bu öyküsü bir gazete haberinden, gerçek bir olaydan yola çkmakla birlikte yazarn da belirttii gibi tümüyle düsel boyutlara uzanyor. 20. yüzyln sadece romann deil düünce yaamn da derinden etkileyen yazar, bir karakterin düünceleri arasnda gezinerek benzersiz bir öykü yaratm. Karsnn cansz bedeniyle kar karya kalan ana karakterin vicdan azab içinde, çaresizce neler olup bittiini sorgulamasyla balayan Uysal Kz, yaklamakta olan bir felaketin gerilimini ve karakterlerin ruhsal derinliini kusursuzca yanstyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750742293

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uysal Kz-Ksa Klasikler 14"

Uysal Kz-Ksa Klasikler 14
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima