Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vaarwel Suiker ... Hallo suikervrij: Alles over een bijna suikervrij leven!

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is maximaal 25 gram suiker per dag onschadelijk voor de gezondheid. Gemiddeld verbruiken we echter meer dan 100 gram per dag! Ja, dat weten we: Te veel suiker maakt je ziek.

Toch eten we nog steeds meer omdat we gek zijn op de zoete smaak. En suiker heeft ook een vaste plaats in onze samenleving, ons sociale leven is er nauw mee verbonden: Verjaardag zonder taart? Een goede maaltijd zonder dessert? Onmogelijk!

Gelukkig is er, naast een volledig verbod op snoep, nog een andere mogelijkheid om het suikerverbruik aanzienlijk te verminderen. Omdat we vaak onbewust veel suiker consumeren, via de zogenaamde verborgen suiker, die aan voedsel wordt toegevoegd. Door dit uit te zoeken, kan tot twee derde van de dagelijkse hoeveelheid suiker worden bespaard.

Ontdek in dit boek hoe je verborgen suikers kunt identificeren en ze uit je dieet kunt bannen, thuis of in een restaurant, en hoe je je dagelijkse leven zo bewust kunt maken dat zoete genoegens nog steeds mogelijk zijn - en toch je lichaam de dagelijkse ongezonde overdosis suiker kunt besparen.

Wie is de HOMEMADE Loving's?

De HOMEMADE LOVING'S bestaat uit een groep mensen met veel expertise in financiƫn, gezondheid en psychologie. Zij willen uw lezers helpen om in harmonie met zichzelf te leven.

Dettagli

Generi Gastronomia » Cucina salutista e per specifiche diete , Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete » Self Help » Malattia

Editore Homemade Loving's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/09/2019

Lingua Olandese

EAN-13 1230003450550

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vaarwel Suiker"

Vaarwel Suiker
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima