Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fumio Sasaki is eind dertig, single, en werkt als redacteur bij een uitgeverij. Hij woont in een klein appartement in Tokyo, met drie shirts, vier broeken, vier paar sokken en niet veel meer. Een paar jaar geleden realiseerde hij zich dat al zijn materiƫle bezittingen hem eerder ongelukkig dan blij maakten, en dus besloot hij het gros van zijn spullen weg te doen.

In Vaarwel, dingen verkent Fumio Sasaki de filosofie achter het minimalisme en geeft hij een aantal eenvoudige regels die je kunnen helpen een simpeler, gelukkiger en waardevoller leven te leiden. Hij vertelt hoe een minimalistische levensstijl niet alleen je leefruimte en gedachtewereld vergroot, maar uiteindelijk je leven verrijkt.

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Fai da te » Consigli per la gestione della casa , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/11/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789044976540

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vaarwel spullen"

Vaarwel spullen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima