Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
5,12

Jesper Danielsson är tillbaka med ett krypande, thrillerspännande scifiäventyr.

Sen dagen i parkleken när Jet knockade Benny i linbanan hör de ihop. Då var de sex år, nu är de tonåringar. De hänger ihop jämt, i skolan, hemma på Södermalm, på Eriksdalsbadet där båda simtränar.

Det är sommarlov och Jet har precis kommit hem från en fjällvandring med pappa och farfar och hennes älskade hund Banjo. Hon ser fram emot att hänga med Benny under lovet. Det hon ännu inte vet är att inuti Banjo finns kärnan till något som inte vill Banjo, eller något annat levande, väl. För i sjön där Banjo drack vatten den där sista morgonen i fjällen, landade för inte länge sedan en sten, en bit rymdgrus som färdats genom årmiljoner och över ljusår. Och i den stenen fanns Vandraren

Jesper Danielsson är filmarbetare, regissör och författare. Han debuterade med "Före och efter Klea".

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Carlsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/12/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179755645

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vandraren"

Vandraren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima