Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Vass Virág könyvcsomag az alábbi köteteket tartalmazza. Krásznája Moszkvá Ringass, Amadeus Sohaférfi Krásznája Moszkvá Európa legnagyobb városában, ahol a Pravda helyett a Prada dívik, és a lidérces múlt a jöv neonfény ígéreteivel találkozik, már a szerelem törvényeit sem tartja be senki. A frissen elvált Lili egy alföldi kisváros fojtogató légkörébl érkezik Moszkvába, hogy megpróbálja az életét rendbe tenni. Az elegáns partik és elhagyatott lakótelepi lakása között ingázva találkozik Kátyával, a Bolsoj Színház balerinájával, akinek a karrierje dúsgazdag barátjától függ, noha a lány legszívesebben az egész kapcsolatból kitáncolna. Nonita, az indiai újságírón egy elrendezett házasság romjai közül menekült a távoli északra. k hárman, gyönyörek, tehetségesek, harmincasok. Az orosz mvészvilág, alvilág, a szenvedélyes szláv lélek, a szibériai és indiai hagyomány életbölcsességei közt egy nagyon is aktuális kérdésre keresik a választ: összeegyeztethet a ni odaadás, vonzer azzal, hogy pontosan azt az életet élem, amire mindig is vágytam? És vajon van remény az újrakezdésre, ahogy Moszkvában mondják: a balzaci életkorban? Vass Virág els regénye, a Vulévu egy hét alatt a sikerlisták élére tört. A Franciadrazsé és a Sokszor csókol, India megjelenésével az újságíró-írón immár valódi rajongótáborra tett szert. Legfrissebb sikerkönyve az eddigieknél is igazabban és színesebben mutatja be azt a világot, aminek sok a szakértje, de kevés az ismerje; a ni lelket. Ringass, Amadeus Mit lehetne elmondani Jonas és Bori szerelmérl? Hogy szinte gyerekek voltak még 1989-ben? Hogy Jonas átment stoppal a berlini falon, és Bori az egész világot felforgatta dühében? Hogy meg volt írva elre: szeretni, ismerni, sajnálni és siratni fogják egymást? Bori és Jonas húsz évvel késbb egyszerre lépnek egy berlini szálloda forgóajtajához. Továbbmennek? Felismerik egymást? A múltból felvillanó kamaszszerelem különös megvilágításában egy férfi, egy n és a hozzájuk tartozó emberek kapcsolatának rejtett dimenziói tárulnak fel. Egy szerelmi történet, amely több évtizeddel a hsök születése eltt kezddik Mindannyiunk regénye, akik beleszülettünk egy a felmenink által megkezdett történetbe. A Ringass, Amadeus rólunk szól, akik kíváncsiak vagyunk magunkra. Gyermekmagunkra. Felnttmagunkra. De legfképp a szerelem szavatosságára. Az idnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre." Albert Einstein Sohaférfi Különleges nt keresek. Olyat, aki talán sohasem válaszolna erre a hirdetésre. Ízig-vérig nt, aki attraktív, intelligens, gondoskodó, érzékeny és szinte. Keresek egy lányt, aki egyedül is boldog és sikeres, érzelmileg felntt. Úgy 27 és 37 közötti, és alig várja, hogy végre megtapasztalja, milyen egy érzéki, intellektuális, harmonikus párkapcsolatban élni." Ezzel a pár sorral indul Ádám, a Sohaférfi története. A Sohaférfival már mindannyian találkoztunk. Pontosan tudjuk, mi fán terem, még sincsen rá rendes szavunk. Így kénytelen voltam egy regényben megírni. A Sohaférfi egy jelet keres, de sajnos mindeddig hiába. Nem a szerelemtl fél, hanem attól, hogy nem múlik. Talán ez a legnehezebb számára, megszokni az érzéseit. Olyan rült súllyal nehezedik rá a magány, hogy néha maga is csodálkozik, hogy képes felemelni a lábát a földrl. Ádám a Kígyó utcai legénylakásában éli felhtlen vadászéletét, míg egyszer csak betoppan Éva. Minden történetben meg szokott érkezni. Csakhogy ebben a regényben nem önszántából teszi. Évának esze ágában sincs elcsábítani Ádámot. Egyikük sem akar rabja lenni az érzéseinek. Nincs is annál fordulatosabb krimi, mint amikor az elfojtott érzések lelepleznek valakit. Hepiend lesz? Igen. Lehetséges. A huszonegyedik századi élet tökéletes dramaturgiával rendez minden egyes jelenetet, a szerznek több hozzáfznivalója nincs. Vass Virág

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Ulpius-ház Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632544434

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vass Virág csomag"

Vass Virág csomag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima