Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Huaxia fiai számára a legnagyobb dicsség, ha óriási harci robotjaikkal, a Bábokkal csatába szállhatnak a Nagy Falon túl rejtz halálos ellenséggel, az emberi civilizációt megtör hundunok mechanikus hordájával. Huaxia fiainak dicssége viszont Huaxia lányainak halálát jelenti, mivel a Bábok irányításához szükséges életenergiát a férfiak a velük együtt hadba szálló nkbl nyerik, akár azok életének árán is.
A tizennyolc éves Zetiant nem a dicsség és kötelességtudat vezérli, amikor ágyaspilótának jelentkezik, hanem a bosszú: végezni azzal, aki nvére halálát okozta. Ám sikere még t is meglepi: miután a pilótákat összeköt kapcson át végez ellenségével, sértetlenül száll ki a Bábból. Mint kiderül, Zetian a legritkább és legrettegettebb pilóták egyike, akiknek a létezésérl sem lehet beszélni: egy vasözvegy, aki a férfiak feláldozása révén korábban elképzelhetetlen szintekre emeli a Bábok erejét.
Hogy megszelídítsék veszedelmes, ám rendkívül értékes mentális hatalmát, az egyik legersebb és legellentmondásosabb férfi pilótával párosítják össze. Ám a hatalomba belekóstoló Zetiannak esze ágában sincs meghunyászkodni. Egyesített erejük és hírnevük segítségével mindent megtesz, hogy feltárja a társpilótarendszer ngylöletének valódi okát, és hogy sose kelljen több lányt feláldozni. Ám mennyi esélye lehet egyetlen nnek több évezred elnyomásával szemben, még ha is a Vasözvegy?
Xiran Jay Zhao elsöpr siker YA regénye a kínai történelmet és az animefikciót ötvözi A szolgálólány meséje disztópiájával.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/10/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632669021

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vasözvegy"

Vasözvegy
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima