Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vatan Yahut Silistre

Namk Kemal
pubblicato da Sis Yaynclk

Prezzo online:
0,60

slam Bey, gönlündeki tüm aklar bir yana brakarak savaa koar. Ne var ki gidenlerin geri dönemeyeceini bilen Zekiye, slam Bey'i yalnz göndermeyi düünmemektedir...

Oynand dönemde büyük frtnalar kopararak Namk Kemal'in Magosa'ya sürülmesine sebep olan bir eser; Vatan Yahut Silistre. Oyunun sahnelendii gece sokaklar boalm, Gedikpaa Tiyatrosu, üst düzey yöneticilerin de aralarnda bulunduu bir kalabalkla hnca hnç dolmutur. Bir yurtseverlik ve kahramanlk oyunu olan Vatan Yahut Silistre yalnz ülkemizde deil, Avrupa'da da ilgi uyandrm ve be dile çevrilmitir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 149

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 108

Bask Yl: 2008

Dili: Türkçe
Yaynevi: Sis Yaynclk

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sis Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785917953

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vatan Yahut Silistre"

Vatan Yahut Silistre
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima