Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A kosaras srácok története folytatódik! Valaki felgyújtja Sédar klubját. Nyolcszornyolc, az edz kizártnak tartja, hogy a Sharks csapatának köze legyen a dologhoz. A gyanúsítottak köre azonban egyre bvül, elveszik a játékosokat is: Tunyát, aki mindig különcködik, Levet, aki visszahúzódó és félénk, Grimaszt, aki a legkisebb provokációból is balhét csinál. És ha mindez nem volna elég, Stifti, aki a szép szál Sédar iránti féltékenységét soha sem titkolta, ezúttal Szilviával is összekap.

Ráadásul Porto Vecchio hárompontosakat szóró királynje is eltitkol valamit. A Sharksnak a nagy izgalmak közepette is meg kell riznie higgadtságát, hogy legyzhessék a Templomosokat.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Manó Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155220937

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Védelemben"

Védelemben
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima