Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Július 18-át írunk. Már csak 77 nap van hátra a 2011GV1 jel aszteroida becsapódásáig, aztán a Föld menthetetlenül elpusztul. A világvége eltt az emberiség egyre gyorsabban éli meg a saját, személyes apokalipszisét is. Eluralkodóban van a totális káosz, nincs áram, a telefonok már nem mködnek, és a rendfenntartó erkön kívül szinte senki sem vezet autót. A Concordi Rendrkapitányság az Igazságügyi Minisztérium irányítása alá került, Hank Palace nyomozó pedig munka és életcél nélkül maradt. Egészen mostanáig, amikor egy n a múltjából felkeresi, és megbízza t eltnt férje megtalálásával.

Brett Cavatone minden nyom nélkül tnt el, és senki nem tudja hová mehetett, mi történhetett vele. Miközben a társadalmat tartó utolsó pillérek is összeomlanak, Hank megpróbálja a lehetetlent, és a férfi nyomába ered. Útját egyetemvárosokból szervezdött anarchisták és a bevándorlásellenes Nemzeti Gárda keresztezi, miközben jó szokása szerint ismét kemény kérdéseken töpreng: Emberi létünkbl ereden mivel tartozunk egymásnak? Mit jelent civilizáltnak maradni egy olyan világban, ami éppen összeomlik körülöttünk? 

A Végs ígéretekben Ben H. Winters szélsebesen sodorja fhsét az egyre közelg világvége felé. A kötet az eldjéhez hasonlóan viharos kritikai sikert aratott, 2014-ben Philip K. Dick-díjjal tüntették ki, Winters pedig végérvényesen jelezte, hogy kitüntetett helye van a modern krimi fiatal tehetségei közt.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Spionaggio , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634190554

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Végs ígéretek"

Végs ígéretek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima