Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Veldgids Psychologische veiligheid

Hans van der Loo - Joriene Beks
pubblicato da Boom Uitgevers Amsterdam

Prezzo online:
14,95

Een boek boordevol praktische ideeën die écht werken! Het gevoel hebben erbij te horen. Zeggen wat je op je lever hebt. Fouten openlijk durven bespreken. Onbevreesd presteren. De boel uitdagen en in beweging brengen. En tegelijkertijd zorgen voor een positieve sfeer. Het hoort allemaal bij een klimaat van psychologische veiligheid. Het lijkt op het eerste gezicht de gewoonste zaak van de wereld, maar het blijvend stimuleren van psychologische veiligheid blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Deze Veldgids biedt je praktische ondersteuning bij het ontwikkelen van safe zones binnen jouw organisatie met krachtige vragen, prikkelende werkvormen ('nudges'), voorbeeldgedragingen en praktijkscripts. Een boek dat je aanspoort om meteen aan de slag te gaan. Concreet. Samen. Effectief. Opvolger van Psychologische veiligheid De Veldgids is de veelgevraagde follow-up van de vorig jaar verschenen bestseller Psychologische Veiligheid - Zo vorm je vrijmoedige teams. Samen vormen deze twee boeken een onmisbare hulpbron voor iedereen die een open en veilig werkklimaat wil creëren. Over de auteurs Hans van der Loo en Joriene Beks zijn dé experts op het gebied van psychologische veiligheid. Ze schrijven niet alleen over het thema, maar geven ook inspirerende lezingen en workshops. En als echte doeners adviseren, begeleiden en coachen ze organisaties om mensen in beweging te brengen en zo een klimaat van onbevreesd presteren te creëren. Lezers over Psychologische veiligheid 'Voor een doorgewinterdere manager is dit eigenlijk verplichte kost.' - Huub Stiekema, directeur Enterprise IT VolkerWessels 'Het geeft snel een diepgaand inzicht in de dynamiek in een team, waar elke manager mee worstelt en meestal al vele boeken en trainingen over gehad heeft.' - Erna Klompers, ASML, sr manager Manufacturing Improvement 'Een pracht van een kans voor iedere medewerker en leidinggevende om via dit boek het team naast uitdagingen en verbinding ook psychologische veiligheid te bieden.' - Hans Koenderink, National Manager Human Intelligence Capability bij The Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) 'Het boek is doorspekt met handige achtergrondinformatie, tips, spiegels en handvatten. Lekker vlot, provocatief en soms confronterend geschreven. De tekst laat je in één ogenschijnlijk simpele beweging naar jezelf en je werkcontext kijken.' - Dick Rochat, leiderschapcoach Psychologische veiligheid - Een veilige en open werkomgeving Wil je een open en veilige werkomgeving creëren? Begin met psychologische veiligheid. Wat psychologische veiligheid inhoudt legt Joriene Beks in deze video uit. Met dank aan de illustraties van Marlou van Jaarsveld en in samenwerking met Hans van der Loo.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Boom Uitgevers Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789024439829

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Veldgids Psychologische veiligheid"

Veldgids Psychologische veiligheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima