Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Véletlen szeretk

Meghan March
pubblicato da Álomgyár Kiadó

Prezzo online:
8,46

***USA Today bestseller szerz*** "Konfliktusok és titkok, imádtam!" nightowlreader.com "Csak a fülleszt erotika... " bffbookblog.com Milyen a férfi? Arrogáns. Milyen a n? Önelégült. Gylölöm a férfit. Vágyom a nre. Két éve folyamatosan elutasítom a pasast. Engem pedig minden elutasítás megersít. Nem vagyok egy egyéjszakás csaj. Nem érted, hogy nem kalandra vágyom? Teljesen megrjít, nekem erre az emberre nincs szükségem! Végül úgyis beleegyezel, nem adom fel. A nemzetközi bestsellerszerz, Meghan March a hatalmas siker Vágy-trilógia után újabb romantikus-erotikus könyvekkel örvendezteti meg a mfaj kedvelit.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/01/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155763502

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Véletlen szeretk"

Véletlen szeretk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima