Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vellitt Boe álom-utazása

Kij Johnson
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
6,04

A 2017-es évben Nebula-, Hugo-, Locus-, John W. Campbell és Shirley Jackson-díjra jelölt, World Fantasy Díjat nyert történet

Kij Johnson elbvöl és félelmetes könyve egyszerre eleveníti meg és helyezi más megvilágításba H. P. Lovecraft klasszikus dark fantasy történeteit, ezúttal egy ni fhs szemszögébl.

Vellitt Boe a híres-nevezetes Ulthar Lánykollégium tanára. Amikor legtehetségesebb diákja megszökik egy álmodóval, aki az éber világból érkezett, nem tehet mást: veszélyes utazásra indul, hogy megtalálja, hiszen az egész egyetem sorsa múlhat ezen. Fiatalkori vándorlásait megidézve átvág egy rült, álomszer logika által uralt világon, amelyet szeszélyes és kegyetlen istenek uralnak, és fantasztikus, lidércnyomásos teremtmények népesítenek be.

Azonban küldetése nem csupán az álmok riasztó vidékére viszi el t, hanem saját rejtélyes múltjának mélységeibe is, ahol az árnyak között titkok lapulnak - olyan titkok, amelyeknek nem lenne szabad valósággá válnia.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634700944

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vellitt Boe álom-utazása"

Vellitt Boe álom-utazása
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima