Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vennskap eller kjærlighet / Lek for to

Robin Gianna - Sue MacKay
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
9,10

Vennskap eller kjærlighet

De to legene Raphael og Isabella har klart å beholde sitt nære vennskap til tross for at de bor på hver sin side av jorda. Det er derfor med stor forventning at Isabella forlater New Zealand for å flytte inn hos Raphael i London og jobbe på sykehuset hans. Vel fremme innser hun imidlertid at noe er annerledes. Raphael er mildt sagt unnvikende. Stemningen mellom dem er anspent og det tar ikke lang tid før det blir uutholdelig ...

Lek for to

Å havne i seng med en vilt fremmed mann - det er virkelig ikke likt Avery! Det som begynte som en uskyldig sightseeingtur i Paris' gater, endte med en het natt på hotellrommet. Fantastisk, ingen tvil om det, men varselklokkene ringer når det viser seg at den sexy mannen leder det forskningsprosjektet hun skal overvåke. Og Avery har visse tvil når det gjelder pasientsikkerheten. Det er en sjanse for at hennes lidenskapelige elsker snart blir hennes bitreste fiende ...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2021

Lingua

EAN-13 9789150795851

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vennskap eller kjærlighet / Lek for to"

Vennskap eller kjærlighet / Lek for to
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima