Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Verdubbel je winst en je banksaldo, in 4 maandjes

Jasmin Hajro
pubblicato da Hajro Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

Eerst maar eens : Wat is een expert ?

Wat is een echte expert en wat een neppe ?

Waarom 4,99 voor dit boekje ?

Wat is mijn business ?

Waarin ik mijn sales , winst en banksaldo verdubbel...

Zijn busines skills universally transverable ?

Als een tactiek voor een bedrijf werkt , werkt het ook voor een ander bedrijf ?

Waarom herhalen, herhaling en nog eens herhaling...

Het was een tijdje stil rond deze serie...

maar dit deel moet beter zijn dan alle vorige...

Je krijgt antwoorden...

Je hebt je echte expert gevonden...

De tactiek die werkt..

De strategie die werkt...

De focus die werkt..

Plus...Are you ready ?

De 100% sales regel

die briljant is

en altijd werkt....

Koop nu en begin meteen

met je winst en je banksaldo te verdubbelen

in minder dan 4 maandjes

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Marketing, Pubblicità e Vendite » Marketing e vendite » Management » Impresa: strategia, innovazione, imprenditorialità¿

Editore Hajro Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004395836

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Verdubbel je winst en je banksaldo, in 4 maandjes"

Verdubbel je winst en je banksaldo, in 4 maandjes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima