Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1893 karácsonyán az aranybányászatról ismert Abandon városában minden férfi, n és gyermek nyom nélkül eltnt. A vagyontárgyaik érintetlenek maradtak, az ételeik megfagytak az üres faházakban és ami a legfurább: a maradványaik soha nem kerültek el. Azóta, egyes szóbeszédek szerint a területet kísértetek lakják.

2009-ben egy történelemprofesszor, az újságíró lánya és két idegenvezet az eltnt város felkutatására indul, hogy fényt derítsenek arra, mi is történt valójában. Nem sokkal elttük egy másik expedíció már kísérletet tett erre, azonban a csapat tagjai soha nem tértek vissza. Hamarosan nekik is szembe kell nézniük a lehetetlennel: a hóviharban, legalább 30 kilométernyire elvágva a civilizációtól nincsenek egyedül, és a múlt mindennél szörnybb módon van jelen.

Blake Crouch e korai regényével érdemelte ki elször, hogy Stephen Kinghez hasonlítsák, majd késbb a Wayward Pines-trilógiával betonozta be a nevét a modern thriller mfajának legnagyobbjai közé.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio » Horror e gotica , Gialli Noir e Avventura » Spionaggio , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192305

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Véres arany"

Véres arany
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima