Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Anthony is een van de meest gewilde mannen van Los Angeles. Zijn recept voor succes is zijn vermogen om zijn omgeving onder controle te houden. Zijn motto is "veroveren en verslinden". Totdat zijn wereld op zijn kop wordt gezet door een pittige vrouw met vlammend rood haar. Ooit was hij een overtuigd vrijgezel, maar zodra Emma zijn leven binnenwandelt, slaat hij een andere weg in.

Emma is mooi, goed opgeleid, maar ook beschadigd. Ze is emotioneel niet beschikbaar en is daardoor goed in haar baan als escort, waar relaties alleen zo lang duren als de tijd die je koopt. In haar werk zijn relaties riskant. Je mengt geen zaken met plezier. Dat was altijd de regel tot Anthony.

Anthony is vastbesloten om de mysteries van Emma's leven te ontrafelen en gaat op zoek naar haar diep begraven geheimen. Maar de geesten uit Emma's verleden dreigen de breekbare band die ze hebben opgebouwd te vernietigen...

Zal hun onwaarschijnlijke liefde het noodlot weerstaan?

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 11/03/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9798224324835

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Verover me"

Verover me
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima