Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Verse Power Vruchten: Heerlijke Receptideeƫn Voor Power Vruchten In Een Klein Schaaltje (Vers & Gezonde Keuken)

Fruitig, zoet, smakelijk en gezond - dit alles is fruitsalade. Of het nu gaat om een verfrissende zomersnack, een gezond ontbijt of een heerlijk dessert - fruitsalade kent vele variaties. Ze zien er geweldig uit, smaken heerlijk en zitten ook nog eens vol vitaminen! De beste recepten komen hier voor alle fruitliefhebbers.

Dettagli

Generi Gastronomia » Cucina salutista e per specifiche diete » Cucina rapida » Cucina dal mondo

Editore Luke Eisenberg

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/04/2019

Lingua Olandese

EAN-13 1230003179062

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Verse Power Vruchten"

Verse Power Vruchten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima