Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Versier je Huis met Weinig Geld Decoreren kan Leuk en Lonend Zijn

LYA C. GONZALEZ - gustavo espinosa juarez
pubblicato da gustavo espinosa juarez

Prezzo online:
5,49

In dit boek vindt u geweldige ideeën om uw huis te versieren zonder een fortuin uit te geven, onderwerpen zoals hoe de woonkamer eruit moet zien, de verlichting van elk gedeelte van het huis, enkele ornamenten zoals spiegels, afbeeldingen, planten en nog veel meer. andere tips zoals het schilderen van bepaalde ruimtes, badkamerdecoratie, kinder- en tienerkamerdecoratie etc.
Een boek dat ons leert dat decoreren leuk en lonend kan zijn en dat je het huis kunt renoveren zonder een fortuin uit te geven.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Versier je Huis met Weinig Geld Decoreren kan Leuk en Lonend Zijn"

Versier je Huis met Weinig Geld Decoreren kan Leuk en Lonend Zijn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima