Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vettvillingen

Henning Mankell
pubblicato da Leopard förlag

Prezzo online:
17,43

Bertil Kras bestämmer sig en dag för att lämna sin anspråkslösa tillvaro i Stockholm och flytta till en liten köping i norr. Där tar han anställning på sågverket och blir snart föremål för elakartat skvaller.

Den lilla orten ska visa sig ha gamla oförrätter som ligger och pyr under ytan och en vinternatt brinner sågen ner under mystiska omständigheter. Rykten om vem som är skyldig börjar snabbt sprida sig i köpingen. Som nyinflyttad och medlem i kommunistpartiet blir Bertil den perfekta syndabocken.

En berättelse om utanförskap, och vikten av att konfrontera sin historia under en tid definierad av kriget och politisk förföljelse. Ämnen lika aktuella nu som då.

Vettvillingen gavs ut på Författarförlaget 1977 och har inte funnits i tryckt format på över 20 år. Med nytt omslag av Niklas Lindblad ger vi ut en utav Hennings lite bortglömda spänningsromaner.

Henning Mankell är en av Sveriges internationellt mest läste författare. Hans böcker har sålt i över 40 miljoner exemplar och översatts till fler än 40 språk.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Leopard Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/11/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789189145436

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vettvillingen"

Vettvillingen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima